ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซด์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมาราชกุมารี" อำเภอลาดหลุมแก้ว ทุกท่าน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอลาดหลุมแก้ว   HAPPY  NEW  YEAR  2012

...ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ขออวยชัยทุกๆท่านจงสุขขี

ให้ประสพพบแต่สิ่งดีดี

และจงมีชีวีที่ยืนนาน

...ให้เบิกบานฤทัยไม่มีทุกข์

มีแต่สุขทุกคืนวันนั้นฉ่ำหวาน

สุขภาพพลานามัยให้สราญ

ให้เบิกบานสมหมายตามใจปองข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่14มกราคม2555
ติดต่อขอบริจาคได้ที่ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"
อำเภอลาดหลุมแก้วได้ทุกวัน  ติดต่อสอบถามได้ที่  02-5991222