ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซด์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมาราชกุมารี" อำเภอลาดหลุมแก้ว ทุกท่าน

กิจกรรมของเรา

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555

 
      ของขวัญ                               รายนามผู้สนับสนุน

 
        ลงทะเบียน                      กิจกรรมวาดรูประบายสี

   
กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี

 
กิจกรรมเหยียบลูกโป่ง

 
กิจกรรมประกวดร้องเพลง


ร่วมรับของขวัญ

 

จัดบอร์ดนิทรรศการ

 วันพ่อแห่งชาติ

วันรัฐธรรมนูญ

 อาเซี่ยน


กศน.อำเภอลาดหลุมแก้วสู่ประตูอาเชี่ยน
๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"
อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี


สัปดาห์ห้องสมุด
แนะนำหนังสือใหม่


กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ หมู่ 6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดสุธราวาส ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดจันทราราม ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดหน้าไม้  ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔