ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซด์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมาราชกุมารี" อำเภอลาดหลุมแก้ว ทุกท่าน

บุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

นางสาวประภาภรณ์  ธิติมาพงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้วนางสุภาพร   บุญพิมพ์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวบุบผา  ปิ่นระโรจน์
บรรณารักษ์อัตราจ้าง


 
นางจารี  สุขรมย์
พนักงานบริการ