ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซด์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมาราชกุมารี" อำเภอลาดหลุมแก้ว ทุกท่าน

ระเบียบการให้บริการ

การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอลาดหลุมแก้ว
๘.ต้องการใช้คอมพิวเตอร์กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่