ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซด์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมาราชกุมารี" อำเภอลาดหลุมแก้ว ทุกท่าน

ห้องสมุดเรา

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๔๐ โทรศัพท์ ๐ - ๒๕๙๙๑๒๒๒
ลักษณะอาคาร คอนกรีต จำนวน ๒ ชั้นจำนวนพื้นที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา ประกาศจัดตั้งปีพุทธศักราช ๒๕๓๖   จำนวนประชากรในอำเภอ ๔๖,๙๐๕ คน
เปิดให้บริการ
 *วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์*
-วันจันทร์-ศุกร์เปิดบริการเวลา๐๘.๓๐น.-๑๗.๐๐น.
-วันเสาร์เปิดบริการเวลา๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.
-วันอาทิตย์เปิดบริการเวลา๐๘.๓๐น.-๑๗.๐๐น.

ต้นไม้ทรงปลูก